Na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie.

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky (VOP) v platnom znení.

 

Všeobecné obchodné podmienky pre výkon služieb

Platné od 01.05.2020

Všeobecné obchodné podmienky pre predaj tovaru prostredníctvom E-SHOPU

Pripravujeme

Všeobecné obchodné podmienky pre kurzy a školenia (formou e-learning)

Pripravujeme

Všeobecné obchodné podmienky pre kurzy a školenia (prezenčnou formou)

Pripravujeme

Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov (ZOOÚ) v platnom znení.

 

Zásady ochrany osobných údajov č. GDPR-01-2020.01

Platné od 01.04.2020

Prihlášky 

Prihlášky na kurzy a školenia

Pre riadnu akceptáciu prihlášky je potrebné doručiť nám vyplnenú a podpísanú prihlášku, vrátane všetkých jej príloh.

Prihlášku nám môžete doručiť buď poštou na adresu sídla spoločnosti, alebo (naskenovanú) emailom na adresu kurzy@preventech.sk

Prihlášku môžete vyplniť a odoslať aj elektronicky, a to vyplnením a odoslaním elektronického formulára.

Všeobecné obchodné podmienky pre výkon služieb

Platné od 01.05.2020

Všeobecné obchodné podmienky pre predaj tovaru prostredníctvom E-SHOPU

Pripravujeme

Všeobecné obchodné podmienky pre kurzy a školenia (formou e-learning)

Pripravujeme

Všeobecné obchodné podmienky pre kurzy a školenia (prezenčnou formou)

Pripravujeme