+421 949 500 275 preventech@preventech.sk

Dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia

Ničenie vírusov a baktérií, ničenie škodcov. 

Z našich služieb

Dezinfekcia

Dezinfekcia

Zneškodňovanie choroboplodných alebo ináč škodlivých mikroorganizmov na živých a neživých materiáloch tak, aby nemohli spôsobiť ďalšiu nákazu, alebo iné škody (znehodnotenie tovaru a materiálov) a to usmrtením, inaktiváciou alebo odstránením.

Dezinsekcia

Dezinsekcia

Ničenie škodlivého hmyzu a ostatných článkonožcov prenášajúcich pôvodcov nákazlivých ochorení, prípadne obťažujúcich človeka a zvieratá. Ničenie hmyzu spôsobujúceho hospodárske škody a znehodnocovanie výrobkov a produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu.

Deratizácia

Deratizácia

Ničenie hlodavcov. Spôsob a prostriedky deratizácie sú dohodnuté vždy individuálne, v závislosti od podmienok, v ktorých sa hlodavce vyskytujú tak, aby bola dosiahnutá čo najväčšia možná účinnosť deratizácie.

Kontaktujte nás

Oboznámenie so spracúvaním osobných údajov

9 + 9 =