Vitajte!

Na čo sa špecializujeme

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Komplexné služby BOZP dodávateľským spôsobom. Služby autorizovaného bezpečnostného technika a bezpečnostného technika. Vypracovanie dokumentácie BOZP. Školenia, registrácia pracovných úrazov, poradenstvo v oblasti BOZP.

Požiarna ochrana

Komplexné služby PO dodávateľským spôsobom. Služby technika požiarnej ochrany a špecialistu požiarnej ochrany. Vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi. Školenia zamestnancov, poradenstvo v oblasti PO. Požiarne projekty. Predaj hasiacich prístrojov a inej požiarnej techniky.

Pracovná zdravotná služba

Zabezpečujeme dodávateľským spôsobom pracovnú zdravotnú službu pre práce zaradené do prvej a druhej kategórie.

Naše služby

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP)

 • Bezpečnostnotechnická služba
 • Služby bezpečnostného technika (BT)
 • Služby autorizovaného bezpečnostného technika (ABT)
 • Služby koordinátora bezpečnosti
 • Vypracovanie dokumentácie BOZP
 • Školenia zamestnancov v oblasti BOZP
 • Registrácia pracovných úrazov zamestnancov
 • Zastupovanie pri kontrolách (pred inšpektorátom práce)
 • Poradenstvo v oblasti BOZP
 • Kurzy BOZP

Požiarna ochrana (PO)

 • Služby technika požiarnej ochrany (TPO)
 • Služby špecialistu požiarnej ochrany (ŠPO)
 • Vypracovanie dokumentácie PO
 • Školenia zamestnancov v oblasti PO
 • Zastupovanie pri kontrolách (hasiči)
 • Poradenstvo v oblasti PO
 • Kurzy PO
 • Predaj hasiacich prístrojov, hydrantov a inej požiarnej techniky
 • Predaj požiarnych značiek

Pracovná zdravotná služba (PZS)

 • Vypracovanie dokumentácie PZS
 • Posudzovanie zdravotného rizika
 • Poradenstvo v oblasti PZS

PZS vykonávame iba pre práce zaradené do prvej alebo druhej kategórie v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dezinfeckcia, dezinsekcia, deratizácia (DDD)

 • Dezinfekcia priestorov
 • Dezinsekcia – odstraňovanie hmyzu (šváby, ploštice, osy a podobne)
 • Deratizácia – odstraňovanie hlodavcov (myši, potkany a podobne)

Servis požiarnych zariadení

 • Kontrola hasiacich prístrojov
 • Údržba hasiacich prístrojov
 • Likvidácia hasiacich prístrojov (nebezpečný odpad)
 • Plnenie a opravy hasiacich prístrojov
 • Tlakové skúšky hydrantov a požiarnych hadíc

Kontroly detských ihrísk

 • Bežná vizuálna kontrola
 • Prevádzková kontrola
 • Hlavná ročná kontrola
 • Vypracovanie povinnej dokumentácie
 • Údržba detských ihrísk
 • Servis detských ihrísk
 • Poradenstvo

Kurzy a školenia

Kurzy v oblasti BOZP

 • Základná odborná príprava bezpečnostných technikov
 • Aktualizačná odborná príprava BT / ABT

Kurzy v oblasti PO

 • Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
 • Aktualizačná odborná príprava technkov požiarnej ochrany

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP)

 • Bezpečnostnotechnická služba
 • Služby bezpečnostného technika (BT)
 • Služby autorizovaného bezpečnostného technika (ABT)
 • Služby koordinátora bezpečnosti
 • Vypracovanie dokumentácie BOZP
 • Školenia zamestnancov v oblasti BOZP
 • Registrácia pracovných úrazov zamestnancov
 • Zastupovanie pri kontrolách (pred inšpektorátom práce)
 • Poradenstvo v oblasti BOZP
 • Kurzy BOZP

Požiarna ochrana (PO)

 • Služby technika požiarnej ochrany (TPO)
 • Služby špecialistu požiarnej ochrany (ŠPO)
 • Vypracovanie dokumentácie PO
 • Školenia zamestnancov v oblasti PO
 • Zastupovanie pri kontrolách (hasiči)
 • Poradenstvo v oblasti PO
 • Kurzy PO
 • Predaj hasiacich prístrojov, hydrantov a inej požiarnej techniky
 • Predaj požiarnych značiek

Pracovná zdravotná služba (PZS)

 • Vypracovanie dokumentácie PZS
 • Posudzovanie zdravotného rizika
 • Poradenstvo v oblasti PZS

PZS vykonávame iba pre práce zaradené do prvej alebo druhej kategórie v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dezinfeckcia, dezinsekcia, deratizácia (DDD)

 • Dezinfekcia priestorov
 • Dezinsekcia – odstraňovanie hmyzu (šváby, ploštice, osy a podobne)
 • Deratizácia – odstraňovanie hlodavcov (myši, potkany a podobne)

Servis požiarnych zariadení

 • Kontrola hasiacich prístrojov
 • Údržba hasiacich prístrojov
 • Likvidácia hasiacich prístrojov (nebezpečný odpad)
 • Plnenie a opravy hasiacich prístrojov
 • Tlakové skúšky hydrantov a požiarnych hadíc

Kontroly detských ihrísk

 • Bežná vizuálna kontrola
 • Prevádzková kontrola
 • Hlavná ročná kontrola
 • Vypracovanie povinnej dokumentácie
 • Údržba detských ihrísk
 • Servis detských ihrísk
 • Poradenstvo

Kurzy a školenia

Kurzy v oblasti BOZP

 • Základná odborná príprava bezpečnostných technikov
 • Aktualizačná odborná príprava BT / ABT

Kurzy v oblasti PO

 • Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
 • Aktualizačná odborná príprava technkov požiarnej ochrany

Kurzy a školenia

Základná odborná príprava bezpečnostných technikov

(kurz BOZP)

12.08.2017 – 15.09.2017 

 1. sústredenie: 12.08.2017 – 19.08.2017
 2. sústredenie: 21.08.2017 – 28.08.2017
 3. sústredenie: 30.08.2017 – 06.09.2017
 4. sústredenie: 08.09.2017 – 15.09.2017

13.10.2017 – 20.11.2017

 1. sústredenie: bude upresnené
 2. sústredenie: bude upresnené
 3. sústredenie: bude upresnené
 4. sústredenie: bude upresnené

16.01.2018 – 19.02.2018

 1. sústredenie: bude upresnené
 2. sústredenie: bude upresnené
 3. sústredenie: bude upresnené
 4. sústredenie: bude upresnené

Aktualizačná odborná príprava BT a ABT

(kurz BOZP)

Termíny budú dodatočne upresnené

Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany

(kurz PO)

12.08.2017 – 15.09.2017 

 1. sústredenie: 12.08.2017 – 19.08.2017
 2. sústredenie: 21.08.2017 – 28.08.2017
 3. sústredenie: 30.08.2017 – 06.09.2017
 4. sústredenie: 08.09.2017 – 15.09.2017

13.10.2017 – 20.11.2017

 1. sústredenie: bude upresnené
 2. sústredenie: bude upresnené
 3. sústredenie: bude upresnené
 4. sústredenie: bude upresnené

16.01.2018 – 19.02.2018

 1. sústredenie: bude upresnené
 2. sústredenie: bude upresnené
 3. sústredenie: bude upresnené
 4. sústredenie: bude upresnené

Aktualizačná odborná príprava TPO

(kurz PO)

Tento rok sa kurz NEOTVÁRA

Ukážka produktov E-SHOPU

8_2_s
8_1_s
7_4_s
7_3_s
7_2_s
7_1_s
6_3_s
6_2_s
6_1_s
3_3_s
4_1_s
4_2_s
4_3_s
4_4_s
5_1_s
5_3_s
5_2_s
5_4_s
5_5_s
3_2_s
3_1_s
2_3_s
2_2_s
2_1_s
1_3_s
1_2_s
1_1_s