Dezinfekcia

Dezinfekcia, deratizácia a dezinsekcia priestorov.

Chemická dezinfekcia

Bezpečnostnotechnická služba

V zmysle § 21 ods. 3 zákona o BOZP  je zamestnávateľ povinný zabezpečiť pre zamestnancov bezpečnostnotechnickú službu.

Ochrana domácnosti

Účinnosť

Skontrolujeme Vaše pracoviská z pohľadu BOZP. 

Dezinfekcia

Certifikované prostriedky

Vstupné školenia novoprijatých zamestnancov, opakované školenia. 

Výťah

Spoločné priestory

Šetrite svoj čas. Nechajte papierovanie na nás! 

Kvapalina

Výsledok dezinfekcie

Neviete ako ďalej? Poradíme Vám či už osobne, emailom alebo telefonicky. 

Dezinfekcia ozónom

Využite výhody plynného skupenstva ozónu.

Ničí až 99,9 % zdravotne závadných vírusov a baktérií. Nezanecháva žiaden odpad, ozón sa po vykonaní dezinfekcie rozkladá na kyslík. 

Budova

Bytové aj nebytové priestory

Skontrolujeme Vaše pracoviská z pohľadu BOZP. 

Pracovisko

Zabezpečenie dezinfekcie pracovísk

Vstupné školenia novoprijatých zamestnancov, opakované školenia. 

Bezpečné

Bez odpadu

Šetrite svoj čas. Nechajte papierovanie na nás! 

Vírus

Ničenie vírusov a baktérií

Neviete ako ďalej? Poradíme Vám či už osobne, emailom alebo telefonicky. 

Informácie

Dezinfekcia

Pre koho je vhodné dezinfikovanie priestorov?

 

Dezinfekcia priestorov je vhodná predovšetkým v priestoroch, v ktorých sa zdržuje väčšie množstvo ľudí alebo v priestoroch, v ktorých sa zdržiavajú zvieratá. Dezinfekcia ozónom je vhodná tiež pred skladovaním ovocia alebo zeleniny. Naša spoločnosť vykonáva dezinfekciu nasledujúcich priestorov:

 • Administratívne budovy, kancelárie
 • Obytné budovy, hotely, penzióny, spoločné priestory bytov (chodby, výťahy, schodiská)
 • Stravovacie zariadenia, obchody, nákupné centrá
 • Školské a predškolské zariadenia, centrá voľného času, internáty
 • Autá, autobusy, vlaky, iné dopravné prostriedky
 • Sklady, garáže, nebytové priestory
 • Hospice, centrá sociálnych služieb, denné stacionáre
 • Ambulancie, veterinárne ambulancie, čakárne
 • Kongresové sály, zasadacie miestnosti, kiná, divadlá
 • Bazény, wellness centrá, fitnescentrá, telocvične, sauny
 • Úrady, priestory bánk, priestory súdov

Okrem vyššie vymenovaných priestorov vykonávame dezinfekciu iných priestorov. V prípade otázok nás kontaktujte, radi Vám zodpovieme prípadné otázky a vypracujeme cenovú ponuku.

 

Dezinfekcia

Ako prebieha chemická dezinfekcia?

(Ospravedlňujeme sa, stránka vo výstavbe)

Dezinfekcia

Ako prebieha dezinfekcia ozónom?

Ozón je plyn, ktorý má špecifický štipľavý zápach. Dezinfekcia ozónom trvá niekoľko hodín, v závislosti od veľkosti dezinfikovaného priestoru.

Postup od objednávky až po vykonanie dezinfekcie

 • Kontaktujte nás so žiadosťou o cenovú ponuku. Uveďte, prosím, aký priestor má byť dezinfikovaný, vrátane jeho rozmerov.
 • Naša spoločnosť Vás bude následne kontaktovať za účelom oznámenia cenovej ponuky a dohodnutia si prípadných podmienok výkonu dezinfekcie.  Cenová ponuka nie je záväzná. Objednávka sa stáva záväznou až v momente, kedy ju obe strany potvrdia. Objednávku je možné potvrdiť aj telefonicky alebo emailom. 
 • Po potvrdení objednávky Vás v dohodnutom termíne navštívi jeden alebo viacero našich pracovníkov, ktorí budú dezinfekciu priestorov zabezpečovať. V tom čase je potrebné, aby už boli priestory pripravené na dezinfekciu,  teda aby sa v priestoroch nenachádzali živí ľudia, živočíchy ani rastliny a aby boli priestory uzavreté (pozatvárané okná, dvere).
 • Náš pracovník pripraví, nastaví a spustí prístroj, ktorý generuje ozón. Po ukončení dezinfekcie vstupuje náš pracovník do priestorov a zabezpečuje vetranie priestorov.
 • Do miestnosti môžu ostatní ľudia vstupovať až po uplynutí času, ktorý určí náš pracovník.

 

Výhody dezinfekcie ozónom

 • Účinnosť ozónu proti baktériám a vírusom je až 99,9 %
 • Ozón je 200-násobne účinnejší ako chlór
 • Vďaka svojmu plynnému skupenstvu dokáže efektívne preniknúť do škár, medzier, tkanín, pórov materiálov. Účinne tak dezinfikuje aj záclony, koberce, poťahy.
 • Po ukončení dezinfekcie sa ozón O3 rozpadne na kyslík O2, dezinfekcia ozónom tak nezanecháva žiadne povlaky, len úplne čerstvý vzduch.
 • Ozónom je možné dezinfikovať tiež bazénovú vodu a klimatizáciu automobilov.

 

Podmienky vykonania dezinfekcie ozónom

 • V priestoroch sa nesmie nachádzať žiaden živý človek
 • V priestoroch sa nesmie nachádzať žiadne zviera ani živočích
 • Priestory musia byť uzatvoriteľné dverami alebo oknami
 • Do priestorov nemôže vstúpiť nikto, až kým nebudú priestory riadne vyvetrané
 • Pre vykonanie dezinfekcie ozónom je potrebný prístup k elektrickej sieti

 

UPOZORNENIA

Ozón negatívne vplýva na ľudí trpiacich astmou. Žiadna astmou trpiaca osoba by nemala vstupovať do miestnosti, ktorá bola nedávno nasýtená ozónom, a to až do doby, kým nie je ozón celkom rozptýlený a miestnosť dobre vyvetraná.

Je prísne zakázané vstupovať do priestoru, v ktorom prebieha dezinfekcia ozónom. Ozón je dráždivý plyn, ktorý poškodzuje biologické membrány. Prvými príznakmi podráždenia ozónom sú: bolesť v krku, kašeľ, bolesť hlavy, ospalosť.

 

Dezinfekcia, COVID

Ničí ozón tiež vírus COVID-19?

Z metodického usmernenia Národného inšpektorátu práce k uplatneniu § 3 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko: 

Podľa § 2 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. staveniskom je priestor, v ktorom sa vykonávajú stavebné práce a stavebno-inžinierske práce. Staveniskom sa rozumie aj priestor, v ktorom sa vykonáva aj údržba a oprava vrátane technického, technologického a energetického vybavenia stavieb.

Podľa § 43g zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), stavebné práce sú odborné činnosti, ktorými sa uskutočňuje stavba zo stavebných výrobkov.

Ďalšie z našich služieb

 Ušetrite si starosti. S Preventechom môžete mať všetko pod jednou strechou.

Ochrana domácnosti

Deratizácia

Služby technika požiarnej ochrany a špecialistu požiarnej ochrany. Vypracovanie dokumentáci

Dezinsekcia

Dezinsekcia

Servis, oprava, kontrola, plnenie hasiacich prístrojov, požiarnych a požiarnotechnických zariadení. 

Ochrana domácnosti

Deratizácia

Služby technika požiarnej ochrany a špecialistu požiarnej ochrany. Vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi a mnoho ďalšieho.

Dezinsekcia

Dezinsekcia

Servis, oprava, kontrola, plnenie hasiacich prístrojov, požiarnych a požiarnotechnických zariadení. 

Kontaktujte nás

Oboznámenie so spracúvaním osobných údajov

6 + 15 =