Večerné a víkendové školenia

Školenia zamestnancov a vedúcich zamestnancov v oblasti  BOZP a OPP aj počas víkendov a vo večerných hodinách.

Víkendové školenia

Víkendové školenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a v oblasti ochrany pred požiarmi. 

Pracujú Vaši zamestnanci cez víkendy? Neviete zabezpečiť účasť zamestnancov na školeniach počas pracovného týždňa? 

Naša spoločnosť Vám ponúka školenia zamestnancov aj počas víkendov. 

Večerné školenia

Večerné školenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a v oblasti ochrany pred požiarmi.

Ideálne školenia pre zamestnancov, ktorí nemôžu absolvovať školenie v bežnom čase. Večerné školenia začínajú od 16.00 hod.

Večerné školenia trvajú najneskôr do 21.00 hod. (cez pracovný týždeň) alebo do 20.00 hod (cez víkend).

Večerné a víkendové školenia je možné kombinovať. 

Ako si objednať víkendové alebo večerné školenie?

Stačí, ak nás kontaktujete s Vašou požiadavkou a následne si dohodneme podrobnosti výkonu školenia. Na vykonanie víkendového a večerného školenia nie je automatický nárok, možnosť vykonať takéto školenie záleží od našej vyťaženosti a iných faktorov. Preto je vhodné kontaktovať nás v dostatočnom časovom predstihu (ideálne min. týždeň vopred). Keď obdržíme Vašu požiadavku, informujeme Vás, či je výkon školenia vo Vami požadovanom termíne a čase možný. 

Môžem si objednať víkendové alebo večerné školenie zamestnancov aj deň vopred?

Určite nás neváhajte kontaktovať a opýtať sa na možnosti. Ak si od nás vyžiadate školenie iba deň pred jeho plánovaným uskutočnením, je možné, že Vám ho z časových dôvodov nebudeme môcť zabezpečiť. 

Kde sa vykonávajú víkendové a večerné školenia?

Víkendové a večerné školenia vykonávame výhradne v priestoroch objednávateľa. Pre riadny výkon školenia je potrebné zabezpečiť miestnosť s možnosťou pripojiť zariadenie (notebook) do elektriny (220 V). Miestnosť musí mať dostatočnú kapacitu pre všetkých školených zamestnancov a školiteľa. 

Je nejaký minimálny počet zamestnancov na výkon víkendového alebo večerného školenia?

Nie, vieme pre Vás počas víkendu alebo vo večerných hodinách vyškoliť aj jediného zamestnanca, ak si to želáte. Je ale potrebné dodať, že minimálna cena za víkendové / večerné školenie platí aj  v prípade, ak sa rozhodnete vyškoliť iba jediného zamestnanca. 

 

Aká je cena za školenie?

Minimálna cena víkendového alebo večerného školenia je 100,00 EUR (nie sme platcovia DPH), bez ohľadu na počet školených zamestnancov, t. j. aj v prípade víkendového alebo večerného školenia jediného zamestnanca je cena za školenie min. 100,00 EUR. 

Konečná cena školenia závisí od viacerých faktorov, hlavne od počtu školených zamestnancov, náročnosti školenia, požadovaného času školenia a pod. Presnú cenu školenia Vám ale oznámime po obdržaní Vašej žiadosti o cenovú ponuku (formulár nižšie na stránke). 

Žiadosť o cenovú ponuku je úplne nezáväzná, ak Vám nebude nami stanovená cena víkendového alebo večerného školenia vyhovovať, nemusíte naše služby využiť. 

Čo nie je v cene školenia zahrnuté? Účtujete si nejaké dodatočné poplatky?

Okrem ceny za samotné školenie si účtujeme aj cestovné náklady, a to vo výške 0,42 EUR / km (nie sme platcovia DPH).

Okrem týchto cestovných nákladov si za výkon víkendových alebo večerných školení neúčtujeme žiadne dodatočné náklady ani príplatky. 

Je možné vykonať víkendové školenie aj vo večerných hodinách?

Áno, je možné skĺbiť víkendové a večerné školenie. Za večerné školenie sa považuje školenie, ktoré sa začína po 16.00 hod.

Večerné školenia končia najneskôr o 21.00 hod., okrem víkendu, kedy večerné školenia končia najneskôr o 20.00 hod.

Ak si želáte skĺbiť víkendové a večerné školenie, napíšte nám Vami preferovaný čas školenia.

Ako urýchliť objednanie školenia?

Ak si želáte, aby bola Vaša požiadavka vybavená čo najskôr, najjednoduchší spôsob je vyplniť nižšie zobrazený  formulár – žiadosť o cenovú ponuku. 

Ak nám do poznámky uvediete tiež viacero Vami preferovaných termínov a časov školenia (ideálne 2-3 možné termíny vrátane času), budeme si vedieť dohodnúť termín školenia rýchlejšie. 

Žiadosť o cenovú ponuku

Vyberte služby*

Oboznámenie o spracúvaní osobných údajov

13 + 14 =