+421 949 500 275 preventech@preventech.sk

Bezpečnosť detských ihrísk

Pravidelné kontroly detských ihrísk v rámci Prešovského a Košického kraja.

Pravidelné kontroly detských ihrísk

Kontroly sú zamerané predovšetkým na:

  • nedostatky vyvolané používaním zariadenia detského ihriska;
  • nedostatky vyvolané nesprávnou alebo nedostatočnou údržbou;
  • nedostatky vyvolané poveternostnými vplyvmi;
  • nedostatky vyvolané vandalizmom;

 

Výsledkom kontroly je písomná správa vypracovaná na základe zisteného stavu detského ihriska.  V správe sú uvádzané zistené  nedostatky a návrh opatrení na ich odstránenie. 

 

Kontaktujte nás

Oboznámenie so spracúvaním osobných údajov

11 + 3 =