Aktuality

Články, oznamy a novinky

Články

Kto je zástupca zamestnancov pre bezpečnosť?

Kto je zástupca zamestnancov pre bezpečnosť?

Kedy je potrebné vymenovať zástupcu zamestnancov? Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej desať zamestnancov alebo ktorého kód podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností na úrovni...

Miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru

Miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru

Miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru sú miesta, v ktorých sa nachádzajú horľavé látky za takých podmienok, že vytvárajú zvýšené riziko možnosti vzniku požiaru. K týmto miestam patria...

Štátny požiarny dozor

Štátny požiarny dozor

Druhy protipožiarnych kontrola) komplexná protipožiarna kontrola,b) tematická protipožiarna kontrola,c) následná protipožiarna kontrola.Komplexnou protipožiarnou kontrolou sa preveruje celkový stav...

Technické zariadenia tlakové – rozdelenie

Technické zariadenia tlakové – rozdelenie

     Podľa druhu sú:  a) vykurované alebo inak vyhrievané technické zariadenie s rizikom prehriatia určené na výrobu pary alebo na ohrev kvapalín, ktorých teplota je vyššia ako bod varu pri...

Oznamy a novinky

Zmena sídla spoločnosti

Zmena sídla spoločnosti Oznamujem Vám, že naša spoločnosť Preventech s.r.o. zmenila svoje sídlo. Aktuálne sídlime v Prešove, na adrese: Rumanova 5730/24, 080 01 Prešov. Viac informácií o našej spoločnosti nájdete na stránke...

Kontaktujte nás

Oboznámenie so spracúvaním osobných údajov

1 + 9 =