+421 949 500 275 preventech@preventech.sk
Ohlasovňa požiarov

Ohlasovňa požiarov

Právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ zriaďuje najmenej jednu ohlasovňu požiarov; ak sa člení na organizačné zložky, ktoré majú sídla v inom mieste, zriaďuje ohlasovne požiarov aj v týchto zložkách okrem takých, ktoré sú občasnými pracovnými miestami....
Čo sú požiarne zariadenia?

Čo sú požiarne zariadenia?

Požiarne zariadenia sú: požiarnotechnické zariadenia, hasiace prístroje, požiarne uzávery, zariadenia na hasenie iskier v pneumatických dopravníkoch, zariadenia na dodávku vody na hasenie požiarov, zariadenia na trvalú dodávku elektrickej energie pri požiari, požiarne...