+421 949 500 275 preventech@preventech.sk

Ochrana pred požiarmi (OPP)

Čo sú požiarne zariadenia?

Požiarne zariadenia sú: požiarnotechnické zariadenia, hasiace prístroje, požiarne uzávery, zariadenia na hasenie iskier v pneumatických dopravníkoch, zariadenia na dodávku vody na hasenie požiarov, zariadenia na trvalú dodávku elektrickej energie pri požiari, požiarne...

Školenie o ochrane pred požiarmi

Obsah školenia zamestnancov o OPP je určený vyhláškou č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii. Obsahom školenia zamestnancov o ochrane pred požiarmi je najmäa) oboznámenie sa so všeobecnými požiadavkami ochrany pred požiarmi v objektoch a v priestoroch právnickej...

Štátny požiarny dozor

Druhy protipožiarnych kontrola) komplexná protipožiarna kontrola,b) tematická protipožiarna kontrola,c) následná protipožiarna kontrola.Komplexnou protipožiarnou kontrolou sa preveruje celkový stav organizačného a technického zabezpečenia ochrany pred požiarmi v...

Napíšte nám

 

Oboznámenie so spracúvaním osobných údajov

9 + 6 =