+421 949 500 275 preventech@preventech.sk

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP)

Povinnosti inšpektora práce

Inšpektor práce je povinný a) oznámiť pred začatím inšpekcie práce svoju prítomnosť kontrolovanému zamestnávateľovi alebo kontrolovanej fyzickej osobe, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, ak tým negatívne neovplyvní výkon inšpekcie práce, b) zaoberať sa...

Pracovný úraz

Povinnosti zamestnanca Zamestnanec je povinný bezodkladne oznámiť zamestnávateľovi vznik a) pracovného úrazu alebo služobného úrazu (ďalej len „pracovný úraz“), ktorý utrpel, ak mu to dovoľuje jeho zdravotný stav, b) iného úrazu ako pracovného úrazu alebo smrti,...

Napíšte nám

 

Oboznámenie so spracúvaním osobných údajov

15 + 7 =