+421 949 500 275 preventech@preventech.sk

Bezpečnosť detských ihrísk

14.05.2023 | Hlavné, Novinky a oznámenia

S potešením Vám oznamujeme, že sme získali oprávnenie pre výkon pravidelných kontrol detských ihrísk. Môžeme tak našim klientom poskytnúť ešte komplexnejšie služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia.

Kontroly detských ihrísk sú zamerané na nedostatky vyvolané používaním zariadenia detského ihriska, nesprávnou alebo nedostatočnou údržbou, poveternostnými vplyvmi alebo vandalizmom.

Žiadosť o cenovú ponuku

Vyberte služby*

Oboznámenie o spracúvaní osobných údajov

6 + 8 =