Členenie hasiacich prístrojov

01.05.2022 | Blog, Ochrana pred požiarmi (OPP)

 

 

Hasiace prístroje sa podľa spôsobu transportu členia na

  1. prenosné hasiace prístroje a
  2. pojazdné hasiace prístroje. 

Prenosné hasiace prístroje sa podľa druhu hasiacej látky členia na
a) vodné,
b) penové,
c) práškové,
d) CO2,
e) halónové.

 

Pojazdné hasiace prístroje sa podľa druhu hasiacej látky členia na

a) vodné,
b) vodné s prísadami,
c) penové,
d) práškové,
e) CO2.

 

Pojazdné hasiace prístroje sa podľa konštrukcie podvozku, na ktorom je inštalovaná tlaková nádoba pojazdného hasiaceho prístroja, členia na
a) pojazdné hasiace prístroje na ručnom vozíku,
b) pojazdné hasiace prístroje na prípojnom vozidle.

 

 

Kontaktujte nás

Oboznámenie so spracúvaním osobných údajov

10 + 6 =

0 komentárov

Napíšte nám

 

Oboznámenie so spracúvaním osobných údajov

12 + 6 =