+421 949 500 275 preventech@preventech.sk

Členenie hasiacich prístrojov

01.05.2022 | Blog, Ochrana pred požiarmi (OPP)

Hasiace prístroje sa podľa spôsobu transportu členia na

  1. prenosné hasiace prístroje a
  2. pojazdné hasiace prístroje. 

 

Prenosné hasiace prístroje sa podľa druhu hasiacej látky členia na
a) vodné,
b) penové,
c) práškové,
d) CO2,
e) halónové.

 

Pojazdné hasiace prístroje sa podľa druhu hasiacej látky členia na

a) vodné,
b) vodné s prísadami,
c) penové,
d) práškové,
e) CO2.

 

Pojazdné hasiace prístroje sa podľa konštrukcie podvozku, na ktorom je inštalovaná tlaková nádoba pojazdného hasiaceho prístroja, členia na
a) pojazdné hasiace prístroje na ručnom vozíku,
b) pojazdné hasiace prístroje na prípojnom vozidle.

 

Upozornenie:

Tento článok nie je možné považovať za poradenstvo. Články nie sú pri zmene právnych noriem aktualizované. Všetky informácie sú uvádzané ku dňu vydania článku. Ak máte záujem o poradenstvo reflektujúce aktuálne právne normy, neváhajte využiť niektoré z našich služieb.

Žiadosť o cenovú ponuku

Vyberte služby*

Oboznámenie o spracúvaní osobných údajov

2 + 2 =