+421 949 500 275 preventech@preventech.sk

Povinnosť zamestnávateľa zaistiť bezpečnostné a zdravotné označenie pri práci na pracovisku

03.06.2023 | Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP), Blog

Zamestnávateľ je povinný zaistiť bezpečnostné a zdravotné označenie pri práci na pracovisku a v jeho priestoroch v súlade s týmto nariadením vlády, ak sa nebezpečenstvo nedá odstrániť alebo dostatočne znížiť:

  • prostriedkami kolektívnej ochrany alebo opatreniami,
  • metódami alebo postupmi používanými pri organizácii práce;

pritom zohľadní výsledky posudzovania rizika.

Zamestnávateľ je povinný presvedčiť sa o prítomnosti takého označenia.

Vydanie pokynov

Zamestnávateľ je povinný vydať pokyny, ktoré vysvetľujú význam bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci na pracovisku a v jeho priestoroch, najmä toho, ktoré obsahuje slová a ktoré určuje všeobecný spôsob a osobitný spôsob správania.

Cestná premávka, doprava

Zamestnávateľ podľa potreby zabezpečí na pracovisku a v jeho priestoroch umiestnenie označenia, ktoré sa používa:

  • v cestnej premávke,
  • doprave na dráhe,
  • vo vnútrozemskej plavbe,
  • v námornej plavbe a
  • leteckej doprave;

tým nie sú dotknuté ustanovenia prílohy č. 5.

Upozornenie:

Tento článok nie je možné považovať za poradenstvo. Články nie sú pri zmene právnych noriem aktualizované. Všetky informácie sú uvádzané ku dňu vydania článku. Ak máte záujem o poradenstvo reflektujúce aktuálne právne normy, neváhajte využiť niektoré z našich služieb.

Žiadosť o cenovú ponuku

Vyberte služby*

Oboznámenie o spracúvaní osobných údajov

14 + 11 =