+421 949 500 275 preventech@preventech.sk
Požiarny úsek

Požiarny úsek

Požiarny úsek (PÚ) je celá stavba alebo jej časť, ktorá je oddelená od jej ostatných častí alebo od inej stavby požiarnou deliacou konštrukciou alebo odstupovou vzdialenosťou. Stavba sa člení na požiarne úseky, ak a) plocha požiarnych podlaží stavby presahuje dovolenú...