+421 949 500 275 preventech@preventech.sk

Čo musí obsahovať projektová dokumentácia stavby?

10.06.2023 | Blog, Ochrana pred požiarmi (OPP)

Obsahové náležitosti projektovej dokumentácie stavby sú uvedené vo vyhláške č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.

Projektová dokumentácia stavby (tzv. Požiarny projekt) musí obsahovať najmä

  • a) členenie stavby na požiarne úseky,
  • b) určenie požiarneho rizika,
  • c) určenie požiadaviek na konštrukcie stavby,
  • d) zabezpečenie evakuácie osôb a zvierat,
  • e) určenie požiadaviek na únikové cesty,
  • f) určenie odstupových vzdialeností,
  • g) určenie požiarnobezpečnostných opatrení,
  • h) určenie zariadení na zásah.

V prípade, ak máte záujem o vypracovanie požiarneho projektu, kontaktujte nás.

Upozornenie:

Tento článok nie je možné považovať za poradenstvo. Články nie sú pri zmene právnych noriem aktualizované. Všetky informácie sú uvádzané ku dňu vydania článku. Ak máte záujem o poradenstvo reflektujúce aktuálne právne normy, neváhajte využiť niektoré z našich služieb.

Žiadosť o cenovú ponuku

Vyberte služby*

Oboznámenie o spracúvaní osobných údajov

2 + 4 =