+421 949 500 275 preventech@preventech.sk

Čo sú požiarne zariadenia?

25.03.2023 | Ochrana pred požiarmi (OPP)

Požiarne zariadenia sú:

 • požiarnotechnické zariadenia,
 • hasiace prístroje,
 • požiarne uzávery,
 • zariadenia na hasenie iskier v pneumatických dopravníkoch,
 • zariadenia na dodávku vody na hasenie požiarov,
 • zariadenia na trvalú dodávku elektrickej energie pri požiari,
 • požiarne výťahy,
 • evakuačné výťahy,
 • núdzové osvetlenie a
 • iné zariadenia slúžiace na evakuáciu osôb a zásah.

Definícia ja obsiahnutá v § 2, ods. 4 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi.

Požiarnotechnické zariadenia sú:

 • stabilné hasiace zariadenia a polostabilné hasiace zariadenia,
 • zariadenia na odvod tepla a splodín horenia
 • elektrická požiarna signalizácia (EPS) vrátane hlasovej signalizácie požiaru.

Upozornenie:

Tento článok nie je možné považovať za poradenstvo. Články nie sú pri zmene právnych noriem aktualizované. Všetky informácie sú uvádzané ku dňu vydania článku. Ak máte záujem o poradenstvo reflektujúce aktuálne právne normy, neváhajte využiť niektoré z našich služieb.

Žiadosť o cenovú ponuku

Vyberte služby*

Oboznámenie o spracúvaní osobných údajov

6 + 2 =