+421 949 500 275 preventech@preventech.sk

Dokumentácia o školení zamestnancov o ochrane pred požiarmi

03.02.2020 | Ochrana pred požiarmi (OPP)

Súčasť dokumentácie ochrany pred požiarmi (OPP)

Dokumentáciu o školení zamestnancov o ochrane pred požiarmi tvorí:
  • záznam o vykonanom školení,
  • výsledky overenia vedomostí osôb zabezpečujúcich ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase s podpisom predsedu skúšobnej komisie
Záznam o vykonanom školení zamestnancov o ochrane pred požiarmi obsahuje:
  • dátum vykonania,
  • obsah a rozsah školenia,
  • mená, priezviská a podpisy školených osôb
  • meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá školenie o ochrane pred požiarmi vykonala.

 

Užitočné linky:

Upozornenie:

Tento článok nie je možné považovať za poradenstvo. Články nie sú pri zmene právnych noriem aktualizované. Všetky informácie sú uvádzané ku dňu vydania článku. Ak máte záujem o poradenstvo reflektujúce aktuálne právne normy, neváhajte využiť niektoré z našich služieb.

Žiadosť o cenovú ponuku

Vyberte služby*

Oboznámenie o spracúvaní osobných údajov

1 + 4 =