+421 949 500 275 preventech@preventech.sk

Požiarne poplachové smernice

02.02.2020 | Ochrana pred požiarmi (OPP)

Súčasť dokumentácie ochrany pred požiarmi (OPP). 

Požiarne poplachové smernice vymedzujú povinnosti zamestnancov v prípade vzniku požiaru.

 

Požiarne poplachové smernice obsahujú:
  • povinnosti zamestnanca, ktorý spozoruje požiar, spôsob a miesto ohlásenia požiaru,
  • spôsob vyhlásenia požiarneho poplachu pre zamestnancov a hasičskú jednotku právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa,
  • povinnosti zamestnancov pri vyhlásení požiarneho poplachu, najmä pokyny o tom, v ktorých prípadoch majú zostať na svojich pracoviskách a v ktorých prípadoch ich majú opustiť, prípadne akým spôsobom majú prispieť k zdolávaniu požiaru,
  • miesto a číslo telefónu ohlasovne požiarov a hasičskej jednotky, číslo telefónu pohotovostnej služby elektrárne, ktorá dodáva elektrinu, plynárne, ktorá dodáva plyn a vodárne, ktorá dodáva vodu do objektu a čísla liniek tiesňového volania.
 
Požiarne poplachové smernice vypracúva technik požiarnej ochrany; ak je v právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi zriadená hasičská jednotka, spolupracuje s veliteľom tejto jednotky.
 
V objekte s viacerými právnickými osobami alebo fyzickými osobami-podnikateľmi vlastník objektu zabezpečí vypracovanie požiarnych poplachových smerníc pre celý objekt.
 
Požiarne poplachové smernice sa umiestňujú na vhodných miestach objektov právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa tak, aby boli čitateľné, viditeľné a trvalo prístupné všetkým osobám.

 

 

Užitočné linky:

Upozornenie:

Tento článok nie je možné považovať za poradenstvo. Články nie sú pri zmene právnych noriem aktualizované. Všetky informácie sú uvádzané ku dňu vydania článku. Ak máte záujem o poradenstvo reflektujúce aktuálne právne normy, neváhajte využiť niektoré z našich služieb.

Žiadosť o cenovú ponuku

Vyberte služby*

Oboznámenie o spracúvaní osobných údajov

2 + 4 =