+421 949 500 275 preventech@preventech.sk

Požiarny poriadok pracoviska

02.02.2020 | Ochrana pred požiarmi (OPP)

Požiarny poriadok pracoviska je súčasťou dokumentácie ochrany pred požiarmi (OPP). 

Požiarny poriadok pracoviska sa vypracúva pre pracoviská s miestami so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.

 

Požiarny poriadok pracoviska obsahuje:
  • stručný opis technologického postupu a charakteristiku nebezpečenstva vzniku požiaru na pracovisku,
  • požiarnotechnické charakteristiky spracúvaných, používaných a skladovaných surovín a materiálov a ich najvyššie prípustné množstvá na pracovisku,
  • požiadavky na pracovisko na zabezpečenie ochrany pred požiarmi,
  • zoznam miest a zariadení alebo ich častí so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo
  • výbuchu a opatrenia na zamedzenie vzniku a šírenia požiaru,
  • osobitné povinnosti zamestnancov.

Požiarny poriadok pracoviska vypracúva technik požiarnej ochrany v spolupráci so zodpovedným vedúcim príslušného pracoviska.

Požiarny poriadok pracoviska sa umiestňuje na pracovisku tak, aby bol viditeľný a trvalo prístupný všetkým zamestnancom. V prílohe požiarneho poriadku pracoviska je uvedený aktuálny zoznam členov protipožiarnej hliadky pracoviska s určením ich úloh.

 

 

Užitočné linky:

Upozornenie:

Tento článok nie je možné považovať za poradenstvo. Články nie sú pri zmene právnych noriem aktualizované. Všetky informácie sú uvádzané ku dňu vydania článku. Ak máte záujem o poradenstvo reflektujúce aktuálne právne normy, neváhajte využiť niektoré z našich služieb.

Žiadosť o cenovú ponuku

Vyberte služby*

Oboznámenie o spracúvaní osobných údajov

6 + 8 =