+421 949 500 275 preventech@preventech.sk

Rozdelenie požiarnotechnických zariadení

13.05.2023 | Blog, Ochrana pred požiarmi (OPP)

Rozdelenie požiarnotechnických zariadení podľa druhov a typov


DRUHY požiarnotechnických zariadení

1. Stabilné hasiace zariadenia a polostabilné hasiace zariadenia
2. Zariadenia na odvod tepla a splodín horenia
3. Elektrická požiarna signalizácia vrátane hlasovej signalizácie požiaru (EPS)


TYPY požiarnotechnických zariadení

1. Stabilné hasiace zariadenia a polostabilné hasiace zariadenia:
1a. vodné
1aa. sprinklerové,
1ab. rozstrekovacie (napr. záplavové, drenčerové),
1ac. hmlové,
1b. penové,
1c. práškové,
1d. plynové,
1e. aerosólové.

2. Zariadenia na odvod tepla a splodín horenia:
2a. s prirodzeným odvodom,
2b. s núteným odsávaním.

3. Elektrická požiarna signalizácia vrátane hlasovej signalizácie požiaru:
3a. adresovateľný systém,
3b. neadresovateľný systém,
3c. hlasová signalizácia požiaru.

Upozornenie:

Tento článok nie je možné považovať za poradenstvo. Články nie sú pri zmene právnych noriem aktualizované. Všetky informácie sú uvádzané ku dňu vydania článku. Ak máte záujem o poradenstvo reflektujúce aktuálne právne normy, neváhajte využiť niektoré z našich služieb.

Žiadosť o cenovú ponuku

Vyberte služby*

Oboznámenie o spracúvaní osobných údajov

5 + 3 =